Blog

Ako nájsť svoje skutočné záujmy

Ako nájsť svoje skutočné záujmy

09.07.2024

Poznanie toho, čo nás baví, je esenciálnym krokom k šťastnému a plnohodnotnému životu. Pre mnohých z nás je však táto úloha náročná. Naše záujmy môžu byť občas nejasné alebo roztrieštené. Tu sú kroky, ktoré vám môžu pomôcť objaviť, čo vás skutočne baví.

 

Vytvorenie zoznamu záujmov

Spíšte si zoznam všetkých vecí, ktoré vás kedy zaujali. Môže to zahŕňať čokoľvek, od modelovania lietadiel až po záhradníctvo. Skúste sa venovať každej z týchto aktivít aspoň na chvíľu. Tento proces vám pomôže vylúčiť veci, ktoré vás nezaujímajú, a sústrediť sa na tie, ktoré vás bavia.

 

Hodnotenie svojich hodnôt

Zamyslite sa nad tým, čo je pre vás v živote skutočne dôležité. Vaše hodnoty môžu byť kľúčom k objaveniu toho, čo vás baví. Ak si ceníte pomoc druhým, možno vás bude tešiť dobrovoľníctvo. Ak si ceníte kreativitu, umelecké činnosti môžu byť pre vás tou pravou voľbou.

 

Objavovanie toho, čo nás baví, môže byť časovo náročný proces. Dôležité je zachovať si trpezlivosť a byť otvorený novým zážitkom. Každý má svoje vlastné jedinečné záujmy a vášne, ktorých objavenie môže priniesť veľa radosti a naplnenia. Nezabúdajte, že cesta k nájdeniu svojich záujmov je rovnako dôležitá ako dosiahnutie cieľa.

AI: spoľahlivý pomocník, ale nespoľahlivý vodca

AI: spoľahlivý pomocník, ale nespoľahlivý vodca

02.07.2024

Umelá inteligencia (AI) sa dnes pevne zakorenila v našom každodennom živote. Od inteligentných asistentov v našich smartfónoch po odporúčacie algoritmy na streamovacích platformách, AI nám pomáha pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. No ako každý nástroj, aj AI môže byť dobrým sluhom, ale zlým pánom. Pozrime sa bližšie na to, ako môže AI zlepšiť náš život a na čo si musíme dávať pozor.

 

Zjednodušenie každodenných úloh


Inteligentní asistenti ako Siri, Alexa a Google Assistant dokážu výrazne zjednodušiť náš každodenný život. Títo asistenti nám poskytujú odpovede na otázky týkajúce sa počasia, aktuálnych správ či športových výsledkov. Okrem toho nám pomáhajú s organizáciou povinností nastavovaním pripomienok, budíkov a kalendárových udalostí. Dokážu tiež ovládať domáce zariadenia, ako sú svetlá, termostaty alebo bezpečnostné systémy, čo nám umožňuje spravovať domácnosť jednoducho a efektívne. Týmto spôsobom nám šetria čas a zvyšujú pohodlie v každodennom živote.

 

AI má potenciál výrazne obohatiť náš život, no je dôležité ju používať s rozvahou. Ako dobrý sluha nám prinesie množstvo výhod a zjednoduší mnohé každodenné činnosti. No ak jej dáme príliš veľa kontroly, môže sa premeniť na zlého pána, ktorý bude ohrozovať naše súkromie, bezpečnosť a slobodu. Preto je potrebné byť informovaný, opatrný a aktívne sa podieľať na jej vývoji a využívaní.

Čo všetko okolo automobilu je možné dávať do nákladov pri podnikaní?

Čo všetko okolo automobilu je možné dávať do nákladov pri podnikaní?

27.06.2024

Podnikateľské náklady spojené s autom predstavujú významnú položku v účtovníctve mnohých firiem a živnostníkov. Tento článok vám poskytne jednoduchý a zrozumiteľný prehľad o tom, aké náklady môžete uplatniť pri využívaní auta na podnikateľské účely, ako ich správne zdokumentovať a na čo si dať pozor, aby ste optimalizovali svoje náklady a zároveň splnili všetky legislatívne požiadavky. 

Náklady 

Princíp nákladov pre živnostníkov a podnikateľov spočíva v tom, že výdavky, ktoré sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, môžu byť spôsobom ako si znížiť základ dane, čím sa znižuje celková daňová povinnosť. Toto umožňuje podnikateľom optimalizovať svoje daňové zaťaženie a efektívne riadiť finančné toky. 

Ako obstarať auto? 

Uznávanie nákladov závisí na tom, či je auto majetkom firmy alebo nie. Medzi najčastejšie spôsoby obstarania auta patrí: 

 • Kúpa auta - auto je zaradené do obchodného majetku.

 • Operatívny prenájom - majiteľom vozidla je prenajímateľ

 • Finančný prenájom - dlhodobý prenájom s právom odkúpenia prenajatého vozidla

 • Vklad automobilu do základného imania

 • Darovanie

Kúpa auta na firmu vs. používanie súkromného auta

Firemné auto

Ak auto vlastní firma, do daňových výdavkov si môže uplatniť predovšetkým výdavky na obstaranie auta, a to prostredníctvom daňových odpisov, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov.  

 

Ďalej si môže uplatniť výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou, zabezpečením a údržbou auta, ako napríklad:  

 • výdavky na technické zhodnotenie automobilu a príslušenstvo k autu

 • výdavky na opravy a udržiavanie automobilu ako je výmena motorového oleja ale aj umývanie vozidla

 • spotrebu olejov, mazadiel a náplní

 • výdavky na garančné a servisné prehliadky, technickú kontrolu

 • daň z motorových vozidiel

 • poistné - pzp, havarijné poistenie alebo iné poistenie

 • výdavky na spotrebované pohonné látky

 • iné výdavky spojené s použitím vozidla (napr. diaľničné známky, parkovné, poplatky) 

 

*Platitelia DPH majú pri firemnom automobile samozrejme aj možnosť odpočítania DPH.

 

Ako fungujú odpisy? 

Cena auta určeného na podnikanie nie je z daňového hľadiska limitovaná. Ak ste si kúpili auto do 1 700 eur môžete sa rozhodnúť, či ho odpisovať chcete alebo nie. V prípade, že auto stojí viac ako 48 000 eur a nebudete dosahovať dostatočný základ dane, nebudete si môcť uplatniť daňový odpis v tomto roku v plnej výške.

 

Osobné automobily, ako aj motorové vozidlá na prepravu nákladu sa odpisujú štyri roky.  Pri elektrických a hybridných automobilov je situácia iná a odpisujú sa len dva roky.

Pohonné hmoty

Na znižovať daňového základu môžete pri firemnom aute použiť 3 spôsoby uplatňovania spotreby pohonných látok:  

 • spotreba pohonných látok podľa cien v čase nákupu, pri tomto spôsobe je však nutné viesť knihu jázd

 • spotreba pohonných látok na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel – v aute však musíte mať takéto GPS zariadenie

 • spotreba pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového nákupu pohonných látok za zdaňovacie obdobie – administratívne zjednodušenie, kedy nie je potrebná kniha jázd

Súkromné auto

V podnikaní je možné využiť aj súkromný automobil na pracovné účely. V tomto smere je však potrebné rozlišovať, či ide o podnikateľa – fyzickú osobu, ktorý auto nemá zaradené v obchodnom majetku, alebo ide o cestovné náhrady zamestnanca. 

 

Zjednodušene platí, že pri využívaní súkromného auta na firemné účely je možné si do daňových nákladov uplatniť: 

 • náhrady za spotrebované pohonné hmoty – v súčasnosti iba na základe evidencie jázd

 • náhrady za každý prejazdený kilometer – ide o akúsi obdobu odpisov

 • daň z motorových vozidiel

 • iné výdavky, ktoré súvisia s automobilom a jeho použitím na pracovnú cestu – parkovanie, diaľničná známka

 

Pozor: Pri súkromnom automobile nie je možné uplatniť si iné náklady – napr. poistky, opravy či autokozmetiku a prostriedky na umývanie auta. 

Výhody a nevýhody auta na firmu

Hlavnou výhodou obstarania auta ako firemného majetku je to, že si do daňových výdavkov môžete uplatniť množstvo výdavkov súvisiacich s autom, ktorými si znížite základ dane. Ďalšou výhodou je aj odpočet DPH pri kúpe auta. 

 

Ak by ste si kupovali lacnejšie vozidlo, napríklad už ojazdené auto, môže byť z daňového hľadiska výhodnejšie účtovanie cestovných náhrad. Auto je vaším osobným majetkom, ale cez cestovné náhrady si môžete vyplácať sumu za pohonné látky aj opotrebenie auta. Uvedené výdavky sa vo firme potom budú považovať za daňové.

 

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

 

PoctiveSEO: Zoznámte sa so SEO a naučte sa ho využiť vo svoj prospech: Od základov po najdôležitejšie faktory

 

Autor: Natália Várošová, SEO copywriterka

 

Etika v zamestnaní: Kľúč pre úspešnú a dlhodobú kariéru

Etika v zamestnaní: Kľúč pre úspešnú a dlhodobú kariéru

27.05.2024

Pracovná etika je súbor morálnych princípov a hodnôt, ktoré usmerňujú správanie jednotlivcov a organizácií v pracovnom prostredí. Tieto princípy sú zásadné pre vytváranie dôvery, rešpektu a spravodlivosti v zamestnaní a majú rozhodujúci vplyv na úspech a udržateľnosť kariéry v organizácií. V dnešnej dobe, kedy sú transparentnosť a spoločenská zodpovednosť čoraz viac v popredí, je etika v práci neodmysliteľnou súčasťou profesionálneho života.

 

Súlad so zákonmi a pravidlami

Dodržiavanie platných zákonov, predpisov a interných pravidiel je základným predpokladom etického správania. Neetické a nezákonné praktiky môžu viesť k vážnym následkom pre jednotlivcov aj organizácie. Súlad so zákonmi a pravidlami znamená nielen vyhýbanie sa nezákonnému konaniu, ale aj aktívne presadzovanie etických štandardov v každodennej práci. Tým sa zabezpečuje dlhodobá udržateľnosť a dobrá povesť organizácie, čo je kľúčové pre jej úspech a dôveryhodnosť na trhu.

Etika v pracovnom prostredí predstavuje jednoduché dodržiavanie pravidiel a zahŕňa vytváranie rešpektu, dôvery a spravodlivosti. Táto investícia podporuje dlhodobý úspech a stabilitu pre jednotlivcov aj organizácie. V dnešnej dobe, kde hodnoty a princípy nadobúdajú stále väčší význam, je etické správanie základným pilierom pre budovanie silného a prosperujúceho pracovného prostredia.

Stanovenie hraníc v pracovnom živote

Stanovenie hraníc v pracovnom živote

21.05.2024

V dnešnom svete je stanovenie pracovných hraníc nevyhnutné pre udržanie rovnováhy medzi prácou a osobným životom. Hranice v práci zabezpečujú ochranu času a energie, zvyšujú produktivitu, znižujú stres a prispievajú k zdravšiemu pracovisku. Tento článok sa venuje dôležitosti pracovných hraníc, spôsobom ich nastavenia a praktickým tipom na ich udržiavanie.

Stanovenie pracovných hraníc

Určenie osobných priorít: Ujasnite si, čo je pre vás najdôležitejšie v pracovnom aj osobnom živote. Tieto priority vám pomôžu určiť, kde by mali byť vaše hranice.
Nastavenie pracovného času: Stanovte si pevné pracovné hodiny a dodržiavajte ich. Počas pracovných hodín sa plne sústreďte na prácu, po ich skončení si doprajte čas na oddych a osobné aktivity.
Vytvorenie jasných fyzických hraníc: Ak pracujete z domu, zriaďte si špeciálny pracovný priestor, ktorý budete používať iba na prácu, čím jasne oddelíte pracovný a osobný život.
Komunikácia hraníc s okolím: Informujte kolegov a nadriadených o svojich hraniciach. Povedzte im, kedy ste dostupní a kedy nie, aby rešpektovali váš čas.

 

K dosiahnutiu dlhodobej spokojnosti a úspechu je nevyhnutné stanoviť a udržiavať hranice v pracovnom živote. Hranice chránia naše zdravie, zvyšujú produktivitu a podporujú zdravé vzťahy. Aj keď to môže byť výzvou, jasné ciele, komunikácia a sebareflexia nám pomáhajú dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

Kľúčové prvky pre efektívnu domácu kanceláriu

Kľúčové prvky pre efektívnu domácu kanceláriu

14.05.2024

Domáca pracovná zóna je dôležitým miestom pre tých, čo pracujú z domu. Aby bola efektívna a príjemná na prácu, musí byť dobre organizovaná a prispôsobená individuálnym potrebám každého pracovníka. Tu je niekoľko návrhov, ako správne vybaviť domácu kanceláriu pre úspešné pracovné prostredie z domu.

 

Ergonomický nábytok
Kľúčovým prvkom domácej kancelárie je vhodný ergonomický nábytok. Stôl a stolička by mali byť pohodlné a umožňovať správnu polohu tela počas dlhého sedenia. Stôl by mal mať dostatočnú veľkosť na umiestnenie všetkých potrebných vecí – monitora, klávesnice, myši, dokumentov a ďalších pracovných pomôcok.


Zvuková izolácia
V prípade možnosti umiestnite svoju domácu kanceláriu ďalej od hlavných rušivých oblastí v dome, ako je kuchyňa alebo obývacia izba. Použitie zvukovej izolácie, napríklad kobercov a závesov, tiež prispieva k minimalizácii rušivého hluku z okolia.

 

Pri správnom zariadení domácej kancelárie dosiahnete produktívne a príjemné pracovné prostredie. Tieto odporúčania vám umožnia vytvoriť optimálne podmienky na efektívne plnenie pracovných úloh z pohodlia vášho domova.