Blog

Hluk v kancelárii - ako ho eliminovať?

Hluk v kancelárii - ako ho eliminovať?

27.09.2023

Každý, kto pracoval v kancelárii, vie, že niekedy môže byť hluk rušivý až otravný. Či už ide o hučanie klimatizácie, šumiacu tlačiareň alebo hovory kolegov, vysoká hladina hluku nás nutí hovoriť hlasnejšie, aby sme boli počuť, čím sa ešte zvyšuje hluk. Okrem toho, v hlučnej kancelárii klesá naša schopnosť sústrediť sa na úlohy, čo môže viesť k väčšej chybovosti. 

 

Hluk v kancelárii môže mať vplyv aj na naše zdravie, pretože ľudia pracujúci v hlučnom prostredí sa cítia unavenejšie ako tí, ktorí pracujú v akusticky správne upravených priestoroch. Aj napriek tomu však na Slovensku neexistuje žiadna norma, ktorá by sa zaoberala hlukom v kancelárskych budovách. Ako teda znížiť hluk v kancelárii? Existuje niekoľko kreatívnych a netradičných spôsobov, ako to dosiahnuť.

Zvukové maskovanie

Zvukové maskovanie je technológia, ktorá produkuje zvuk, nazývaný tiež biely šum. Je to v podstate zvuk na pozadí, ktorý je navrhnutý tak, aby prekryl zvuky inej povahy v prostredí, ako sú hovory, kroky, zvuky z kancelárskej techniky a podobne.

 

Zvukové maskovanie je bežne používané v kanceláriách a iných pracovných priestoroch, kde sa vyžaduje sústredenie. Môže pomôcť zamestnancom zamerať sa na svoju prácu tým, že utlmí rušivé zvuky na pracovisku. Tiež môže pomôcť vytvoriť viac súkromia v otvorených priestoroch tým, že zamedzí šíreniu hovorov a iných zvukov medzi jednotlivými pracoviskami.

 

Zvukové maskovanie funguje na princípe vytvárania zvuku, ktorý je v rovnováhe so zvukovým prostredím. Tento zvuk je navrhnutý tak, aby bol príjemný pre ucho a nevyvolával nepohodlie. Príkladom tohto typu zvuku môže byť šum vetra, šumenie vody alebo tichý šum ventilátora. Tieto zvuky sú rozptýlené po celej kancelárii pomocou reproduktorov a môžu byť prispôsobené tak, aby zodpovedali hladine hluku v konkrétnom prostredí.

Akustické panely

Tieto panely môžu byť umiestnené na stenách kancelárie alebo na strope, aby pohlcovali a rozptyľovali zvuk. Niektoré panely môžu byť dokonca umelecky vytvorené tak, aby vyzerali esteticky a zároveň vytvárali akustickú izoláciu.

Zelené steny

Zelené steny sú v podstate vertikálne záhrady, ktoré sú umiestnené na stenách budov, vrátane interiérov kancelárií. Sú tvorené rôznymi druhmi rastlín, od tráv až po kvitnúce kvety, všetko závisí od preferencií a potrieb jednotlivých miest. 

 

Zelené steny sú vynikajúcou voľbou pre kancelárie, najmä pre tie, ktoré majú obmedzený priestor, alebo pre tých, ktorí chcú pridať trochu prírody a estetiky do svojho pracovného prostredia. Zelené steny môžu byť inštalované na akúkoľvek stenu vo vnútri budovy, vrátane tých v kanceláriách, konferenčných miestnostiach alebo recepcii. 

 

Zelené steny majú mnoho výhod. Okrem vizuálneho oživenia priestoru pomáhajú zlepšiť kvalitu vzduchu, pretože rastliny prirodzene odoberajú oxid uhličitý a uvoľňujú kyslík. Taktiež pomáhajú pri tlmení hluku, pretože rastliny pohlcujú a rozptyľujú zvuky, čím vytvárajú tichšie a kľudnejšie pracovné prostredie.

 

Ďalším benefitom zelených stien je ich prínos k zdraviu zamestnancov. Rastliny v interiéri môžu pomôcť znižovať stres a zlepšovať náladu, čo môže viesť k zvýšenej produktivite a spokojnosti zamestnancov. 

 

Výber rastlín pre zelené steny by mal byť urobený s ohľadom na svetelné podmienky a úroveň starostlivosti, ktorú môže kancelária poskytnúť. Niektoré rastliny, ako sú napríklad paprade, filodendrony alebo zamioculcas, sú ideálne pre interiérové zelené steny, pretože dobre rastú pri umiernenom svetle a vyžadujú minimum údržby.

 

Montáž zelených stien by mala byť vykonaná odborníkmi, aby sa zaistila správna inštalácia a následná starostlivosť o rastliny. Bežne sa na stenu umiestni špeciálna konštrukcia, do ktorej sa vkladajú rastliny. Táto konštrukcia zároveň zabezpečuje aj zavlažovanie a výživu pre rastliny. 

 

Zelené steny nielenže pridávajú krásu a prírodný prvok do kancelárskych priestorov, ale tiež prispievajú k lepšiemu prostrediu pre zamestnancov a k celkovej atmosfére na pracovisku.

 

Tip: Viete, aký vplyv môže mať hluk na váš spánok, jeho kvalitu a vaše zdravie?

Zvukovo neutrálny dizajn

Zvukovo neutrálny dizajn je koncepcia, ktorá sa v architektúre a dizajne interiéru čoraz viac uplatňuje. Základnou myšlienkou je, že prostredie by nemalo podporovať zbytočnú rezonanciu alebo iné formy hluku. Prakticky to znamená, že by ste mali pri plánovaní priestoru zohľadniť materiály, usporiadanie nábytku a iné prvky, ktoré môžu ovplyvniť zvuk.

 

Pri zvukovo neutrálnom dizajne sa často využívajú materiály, ktoré pohlcujú zvuk, ako je napríklad korkový obklad stien, podlahy pokryté kobercom alebo akustické panely. Tieto materiály zabraňujú tomu, aby zvuk odrážal od tvrdých povrchov a vytváral nežiaduce ozveny.

 

Dizajn priestoru môže tiež zohrávať dôležitú úlohu pri nižšej hladine hluku. Napríklad, v otvorených kanceláriách môžu byť stoly a pracovné stanovištia usporiadané tak, aby tvorili prirodzené bariéry, ktoré znižujú prenos zvuku. Rovnako môže byť vytvorené viacero menších zón alebo oddeľovaných priestorov, ktoré poskytnú viac súkromia a znížia celkovú hladinu hluku.

 

Zvukovo neutrálny dizajn tak umožňuje vytvoriť kancelársky priestor, ktorý je nielen funkčný a esteticky príťažlivý, ale tiež príjemný pre uši. Tento typ dizajnu môže výrazne prispieť k pohodliu a produktivite zamestnancov.

 

Použitie nábytku s mäkkými povrchmi

Mäkké povrchy na nábytku fungujú ako prirodzené zvukové bariéry, ktoré pohlcujú a tlmia zvuk, čím zabraňujú jeho šíreniu.

 

Kreslá, pohovky, závesy alebo koberec sú skvelými príkladmi kusov nábytku s mäkkými povrchmi. Tieto kusy nábytku, bytový textil a textilné dekorácie môžu pohlcovať zvukové vlny, ktoré by inak odrazili od tvrdých povrchov, ako sú steny alebo stropy, a vytvorili by nepríjemný hluk alebo ozvenu.

 

Okrem toho je nábytok s mäkkými povrchmi často považovaný za esteticky príjemný a môže byť súčasťou dizajnu interiéru. Môže byť vyrobený z rôznych materiálov a dostupný v rôznych farbách a štýloch, aby sa dal prispôsobiť špecifickým potrebám a vkusu každej kancelárie.

Používanie zvukových bariér 

Zvukové bariéry sú konštrukcie alebo materiály, ktoré sa používajú na blokovanie alebo absorbovanie zvuku, aby sa znížila hladina hluku v určitej oblasti. Tieto bariéry môžu byť stacionárne, ako napríklad zvukové steny alebo prekážky, alebo môžu byť mobilné a prispôsobiteľné podľa potrieb kancelárie.

 

Zvukové bariéry môžu byť veľmi účinné pri znížení hluku v kancelárii a môžu tiež pomôcť znižovať ozveny a odrážanie zvuku od tvrdých povrchov, ako sú steny a stropy.

 

Jedným z príkladov zvukových bariér sú kancelárske prekážky alebo oddelovacie panely. Tieto môžu byť umiestnené medzi pracovnými stanicami alebo vytvárať samostatné pracovné zóny. Tieto prekážky nielenže zabraňujú šíreniu zvuku, ale tiež zvyšujú súkromie a zabraňujú vizuálnym rušivým vplyvom.

 

Ďalším príkladom môžu byť akustické závesy, opony alebo zvukotesné dvere. Tieto bariéry sú vyrobené z tkanín navrhnutých na pohlcovanie zvuku a môžu byť umiestnené na stenách alebo oknách, alebo môžu byť použité na delenie veľkých otvorených priestorov.

Vytváranie tichých zón

Tieto zóny môžu byť určené pre zamestnancov, ktorí potrebujú ticho pre vysoko koncentrovanú prácu. Rovnako je možné využiť slúchadlá s aktívnym potlačením hluku alebo vytvorenie zvukovo izolovaných telefónnych búdiek, ktoré umožnia zamestnancom viesť telefonický hovor bez rušenia ostatných a bez toho, aby boli počutý. 

 

Eliminácia hluku v kancelárii je kľúčová pre udržanie produktivity a zníženie stresu. Pomocou týchto kreatívnych riešení môžete vytvoriť pokojné a pohodlné pracovné prostredie pre všetkých svojich zamestnancov.


Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO

Čo sú cestovné príkazy a ako ich využívať v podnikaní?

Čo sú cestovné príkazy a ako ich využívať v podnikaní?

19.09.2023

Cestovné príkazy sa vypĺňajú, keď idete na služobnú cestu mimo obvyklé miesto práce. Na základe tohto dokumentu majú zamestnanci právo na cestovné náhrady. Cestovné príkazy môžu taktiež slúžiť ako doklad o tom, kde sa zamestnanec v pracovnej dobe nachádzal. 

 

Cestovné náhrady teda dostávajú od firiem ľudia, ktorí chodia na služobné cesty. Môže si ich však uplatniť aj živnostník a tieto peniaze si môže dať do daňových nákladov. Ak si živnostník uplatňuje paušálne výdavky, nemusí cestovné náhrady vôbec riešiť. No ak si v daňovom priznaní odpočítava od základu dane skutočné výdavky, cestovné náhrady môžu pomôcť znížiť základ dane.

Kedy máte nárok na cestovné náhrady?

  • Pracovná cesta 

  • Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi 

  • Vyslanie zamestnanca do členského štátu Európskej únie 

  • Výkon práce v zahraničí

  • Cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť 

Nárokové cestovné náhrady

Nárokové cestovné náhrady sú náhrady, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť. Zamestnanec si pri uplatňovaní práva na nárokové náhrady musí splniť zákonom stanovené podmienky. Tieto náhrady nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti, ak sa poskytujú do výšky, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok.

Nenárokové  cestovné náhrady

Nenárokové cestovné náhrady nie je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi. Tieto náhrady sa považujú u zamestnanca za predmet dane a sú pre neho zdaniteľným príjmom.

Čo všetko si môžete uplatniť?

Keď vyrazíte na služobnú cestu, môžete si nechať preplatiť cestovné, ubytovanie, stravné, poistenie, odporúčané očkovanie aj ďalšie výdavky. 

 

Tip: Služobná cesta môže obnášať mnoho telefonátov a veľakrát sa môže stať, že budete práve vtedy šoférovať. Pre bezpečnejšiu jazdu teda nezabudnite používať držiak na mobil v aute.

 

Všetky výdavky by ste mali dokladovať bločkami. Bločky budete musieť ako živnostník prikladať aj k tankovaniu na čerpacích staniciach.

Auto a cestovné náhrady

Ak ste živnostník a na pracovnú cestu použijete vlastné auto, máte nárok na základnú náhradu aj na náhradu za spotrebované pohonné látky. Toto auto by nemalo byť zahrnuté do obchodného majetku alebo ho môžete mať v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

 

Ak si auto požičiate alebo použijete auto zahrnuté v obchodnom majetku firmy, nemáte nárok na základnú náhradu za prejazdené kilometre. Pohonné látky si môžete započítať, ale iným spôsobom, ako keď jazdíte vlastným autom.

 

Ak využívate auto na podnikanie, musíte zaň zaplatiť daň. Aj keď ste auto využili len párkrát za rok, musíte podať daňové priznanie. Taktiež musíte zaplatiť daň z motorových vozidiel za každý mesiac, v ktorom bolo vozidlo na pracovné účely použité. 

Ostatné výdavky v súvislosti s pracovnou cestou 

Výkon podnikateľskej činnosti na inom mieste si u podnikajúcej fyzickej osoby môže vyžadovať vynaloženie ďalších výdavkov. Medzi tieto výdavky patria napríklad diaľničné poplatky, automapa, parkovné alebo dokonca aj umytie auta v autoumyvárni. Pri pracovnej ceste môžete taktiež využiť aj viacero druhov dopravy, ako napríklad autobusovú, leteckú alebo lodnú. 

 

Do daňových výdavkov môžete zahrnúť len taký výdavok na ubytovanie, ktorý je preukázateľný dokladom z ubytovacieho zariadenia. Ubytovacie zariadenie musí byť držiteľom živnostenského alebo obdobného oprávnenia. V opačnom prípade nie sú výdavky na ubytovacie služby považované za daňový výdavok.

Študenti a cestovné náhrady

Na študentov, ktorí sú činní na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, sa náhrady vzťahujú len vtedy, ak je ich poskytovanie dohodnuté medzi študentom a zamestnávateľom v konkrétnej dohode. Môže ísť o dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov. 

 

Ak dohoda neobsahuje osobitné ustanovenie, ktorými by vznikal nárok na cestovné náhrady, žiak alebo študent na tieto náhrady nárok nemá.


Michal Horváth, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO

Tím a jeho efektívne fungovanie

Tím a jeho efektívne fungovanie

29.06.2023

Tím a tímová práca

Každý z nás je súčasťou rôznych kolektívov, ako sú priatelia, alebo kolegovia v práci. Na pracovisku je taktiež možné mať kolektív priateľov, ak sú vzťahy medzi členmi tímu pozitívne a existuje medzi nimi spolupráca.

 

Tímová práca a tímovosť

Tímová práca sa týka spolupráce v rámci tímu a jej úlohou je dosiahnutie stanovených cieľov. Tímovosť je schopnosť zamestnanca prispievať k plneniu úloh v tíme, ide o jednu z takzvaných mäkkých zručností.

Tvorba tímovej atmosféry

Komunikácia

Efektívna komunikácia medzi členmi tímu je kľúčom k dobrej spolupráci. Aj pri práci z domu je dôležité udržiavať si sociálny kontakt medzi kolegami navzájom, kvôli lepšej spolupráci.

 

Jasne definovaný cieľ

Definovanie cieľov pomáha zamestnancom vedieť, za čo sú zodpovední a minimalizuje sa tak duplikovanie úloh, ktoré majú pracovníci splniť.

 

Dôvera v tíme

Dôvera medzi členmi tímu prispieva k lepším pracovným výsledkom a pozitívnej atmosfére. Budovanie dôvery je možné aj mimo pracoviska, napríklad pomocou spoločných aktivít, športových a pod.

 

Tímové mítingy

Pravidelné stretnutia tímu sú dôležité pre zdieľanie nápadov a brainstorming. Častejšie stretnutia vedú k vyššej produktivite tímu.

 

Vzdelávanie tímu

Vzdelávanie pomáha zlepšiť schopnosť tímovej spolupráce. Zamestnanci by mali mať príležitosť rásť v rámci tímu aj jednotlivo a stúpať po kariérnom rebríčku.

 

Každý tím je jedinečný a neexistuje univerzálny návod na zlepšenie tímovej práce. Efektívna komunikácia, vzájomné pochopenie a motivácia jednotlivcov v tíme však môžu prispieť k zlepšeniu tímovej atmosféry a výkonnosti tímu. 

 

Spôsobuje Vám tetovanie problémy v práci?

Spôsobuje Vám tetovanie problémy v práci?

22.06.2023

Tetovanie v minulosti vzniklo na ďalekom východe a bolo veľmi rozšírené v krajinách ako Japonsko, Čína a Filipíny.

 

Postupom času však upadlo do zabudnutia a neskôr sa začalo spájať s kriminalitou a považovalo sa za známku nečestnej minulosti, čo viedlo k jeho celkovému zavrhnutiu a netolerancii zo strany spoločnosti.

 

Dnes stále existujú predsudky voči tetovaniam, najmä na pracovisku. Mnohí zamestnávatelia považujú tetovanie za prejav neprofesionality a môže to celkovo ovplyvniť ich rozhodovanie pri výbere zamestnanca, zväčša najmä ak je tetovanie viditeľné.

Zamestnanci často musia skrývať svoje tetovania, či už pracujú vo verejnej správe, zdravotníctve alebo iných odvetviach. Toto predsudky sú pozostatkom histórie, ktoré bránia mnohým kvalifikovaným jednotlivcom získať alebo si udržať zamestnanie len kvôli ich tetovaniam.

 

Avšak tetovanie v súčasnosti vyjadruje formu umenia, náboženského presvedčenia alebo osobného významu. Napriek tomu budú predsudky voči tetovaniu pretrvávať ešte niekoľko generácií, kým sa úplne neodstránia zo spoločenského a zamestnaneckého povedomia.

 

V závere je dôležité si uvedomiť, že nemôžeme hodnotiť človeka podľa jeho zovňajšku. Tetovanie samo o sebe neznamená, že je niekto nebezpečný alebo zlý pracovník. Individuálna prezentácia je otázkou osobnej identity. Avšak, ak sú tetovania nevhodného charakteru, nemali by sme ich tolerovať v žiadnom ohľade.

 

Neviete prestať prokrastinovať?

Neviete prestať prokrastinovať?

14.06.2023

Prokrastinácia sa na prvý pohľad môže zdať ako relax a oddych, no v skutočnosti vedie k vyčerpaniu nášho organizmu. Je dôležité si uvedomiť, že nás ovplyvňuje a nezamieňať si ju za formu oddychu.

 

Ak chcete prokrastináciu prekonať, je potrebné pracovať na sebakontrole a disciplíne. Nastavte si jasné ciele a rozdeľte si úlohy na menšie a realizovateľné kroky. Takto budete mať lepší prehľad o tom, čo potrebujete spraviť, prípadne dokončiť.

 

Zároveň je dôležité minimalizovať rušivé vplyvy, ako sú sociálne siete. Vytvorte si pracovné prostredie, kde sa budete vedieť lepšie sústrediť a minimalizujete rušivé vplyvy.

Samozrejme, že práca a škola sú dôležité, no nezabúdajte si urobiť čas aj na oddych a relaxáciu. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi prácou a voľným časom. Venujte sa aktivitám, ktoré vás skutočne napĺňajú a dodávajú vám energiu.

 

Prekonanie prokrastinácie je proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a úsilie. Avšak, ak si stanovíte jasné ciele, upravíte si svoje pracovné prostredie, nájdete istú formu motivácie vo svojej práci/škole, budete schopní efektívnejšie využívať svoj čas a dosahovať lepšie výsledky.

 

Zbavte sa tohto zlozvyku, ktorý vás obmedzuje, a začnite žiť produktívnejší a vyváženejší život plný úspechov. Pamätajte, že zmena začína malými krokmi, takže neváhajte začať už dnes!

 

Aj teba trápi dilema čo si obliecť na pracovný pohovor?

Aj teba trápi dilema čo si obliecť na pracovný pohovor?

06.06.2023

Prvý dojem je veľmi dôležitý, a to platí dvojnásobne pri pracovnom pohovore. Je preto nevyhnutné, aby ste si na pohovor priniesli nielen svoje skúsenosti a osobnosť, ale aj vhodné oblečenie. Tým, že sa objavíte na pohovore v primeranom outfite, preukazujete zamestnávateľovi alebo HR pracovníkovi záujem o prácu a ukazujete, že ste sa na pohovor svedomito pripravili. 

 

Praktickým rozhodnutím je sa pred pohovorom oboznámiť sa s firemnou kultúrou a zvoliť vhodný typ oblečenia. Všeobecne platí, že čím vyššiu pozíciu si snažíte získať, tým formálnejšie by ste sa mali obliecť.

 

Pre mužov je najvhodnejší oblek. Pri výbere obleku je dôležité zvoliť jednofarebnú košeľu a vyhnúť sa vzorom, ak je oblek už sám osebe vzorovaný.

Dôležité je tiež zladiť opasok a topánky - podľa pravidiel etikety by mali byť topánky rovnakej farby ako opasok. Napríklad, ak je opasok hnedý, vyberte topánky rovnakého odtieňa.

 

Pre dámy je výber trochu pestrejší. Môžete zvoliť sukňu, šaty alebo nohavice - akúkoľvek z týchto možností. Ak sa rozhodnete pre nohavice, mali by mať klasický strih, ak pre sukňu jej dĺžka by mala byť minimálne po kolená. 

 

Na vrch si môžete obliecť vhodnú blúzku a skombinovať ju so sakom, kabátom alebo vhodnou bundou. Je dôležité vyhnúť sa vyzývavým výstrihom alebo blúzkam, ktoré sú príliš priesvitné. Bez ohľadu na počasie by dámy nemali zabúdať na pančuchy.

 

Pokiaľ ide o topánky, zvoľte jednoduchší dizajn s uzavretou špičkou. Ak zvolíte topánky s podpätkom, je vhodné, aby mal opätok strednú výšku. Balerínky sú tiež dobrou alternatívou v prípade kostýmu alebo nohavíc.

 

Na pohovore by ste nemali robiť niektoré veci

 

Určite by ste mali dbať na svoj vzhľad a prísť na pohovor upravení, učesaní a prípadne decentne namaľovaní. Nie je vhodné prísť v špinavom a dotrhanom oblečení. taktiež si dávajte pozor na svoj slovník a voľbu vhodných výrazov.