Upratovanie podnikateľských priestorov - náklady, účtovanie

Upratovanie podnikateľských priestorov - náklady, účtovanie

10.12.2023

 

Pravidelné upratovanie v pracovnom prostredí nie je len zvykom, ale má aj svoje racionálne dôvody. Pracovné prostredie je jedným z dôležitejších faktorov pri získavaní nových zamestnancov, ich udržaní, zvyšovaní ich výkonu a pohody. Starostlivosť o zamestnancov vyplýva aj zo zákona, predpisov a kolektívnych zmlúv. Od čoho sa budú náklady upratovanie odvíjať a ako ich účtovať?

Prečo je dôležité čisté prostredie v kancelárii? 

  1. Zdravotná a hygienická bezpečnosť

Čisté pracovné prostredie prispieva k zdravotnej a hygienickej bezpečnosti zamestnancov. Redukcia prachu, alergénov a baktérií môže minimalizovať riziko ochorení alebo alergií. Udržiavaním poriadku a čistoty v kancelárii sa znižuje aj riziko nehôd a zranení spojených s neporiadkom, ako sú úrazy z ukladania vecí alebo šmykľavé povrchy.

 

TIP: Čistota by nemala byť samozrejmosťou len v kancelárii. Viete, ako správne postupovať pri umývaní (nielen) firemného auta? 

  1. Zvýšenie produktivity

Dobre upratané prostredie môže pozitívne ovplyvniť produktivitu zamestnancov. Ľudia často lepšie pracujú v organizovanom a čistom prostredí, kde je jednoduché nájsť potrebné veci.

  1. Profesionalita

Čistá kancelária vytvára profesionálny dojem na návštevníkov, obchodných partnerov a klientov. Prvý dojem je dôležitý a čisté pracovné prostredie poskytuje pozitívny obraz o podniku.

  1. Životnosť zariadenia

Pravidelné upratovanie môže prispieť k dlhšej životnosti nábytku a zariadenia kancelárie. Udržiavaním čistoty, znižujete opotrebenie a udržujete veci v lepšom stave.

  1. Psychická pohoda

Upratovanie môže pomôcť vytvoriť organizované a príjemné pracovné prostredie, čo môže znížiť stres zamestnancov. Ľudia sa cítia lepšie v prostrediach, ktoré sú dobre udržiavané.

  1. Efektívne využitie priestoru

V domácnosti, kancelárii aj v dielni je dôležité využiť priestor na maximum. Organizácia môže pomôcť zabezpečiť, že kancelária alebo dielňa je dobre usporiadaná a zamestnanci majú prístup k potrebným materiálom.

 

TIP: Okrem efektívneho využitia priestoru, je dôležité narábať efektívne aj s časom. Poznáte tipy ako si zefektívniť a uľahčiť upratovanie? 

  1. Štandardy

V niektorých odvetviach môžu existovať normatívy a predpisy týkajúce sa čistoty a hygieny pracovného prostredia. Pravidelným upratovaním sa zabezpečí, že podnik dodržiava príslušné predpisy.

Náklady na upratovanie

Upratovanie podnikateľských priestorov je dôležitou súčasťou správy podniku. Náklady a účtovanie za upratovacie služby môžu závisieť od viacerých faktorov, vrátane rozsahu upratovania, veľkosti priestorov, frekvencie upratovania a miestnych štandardov cien…

Rozsah upratovania

Čím väčší a komplexnejší je priestor, tým vyššie náklady na upratovanie pravdepodobne budú. To zahŕňa nielen pracovný priestor, ale aj spoločné priestory, kuchynské kúty, toalety, chodby či dokonca služobné autá. 

Údržba auta

Umývanie a upratovanie služobných áut je samostatnou kategóriou, ktorú by ste nemali podceňovať. Pri zanedbaní starostlivosti o váš vozový park bude hodnota áut klesať. Aby, bolo o auto postarané v každom smere pozrite si tipy na údržbu stieračov

Frekvencia upratovania

Častejšie upratovanie bude vyžadovať aj vyššie náklady. To, ako často by mali byť pracovné priestory upratovať, záleží od typu prevádzky. Výrobne v ktorých sa práši, budú zväčša vyžadovať častejšie upratanie ako kancelárie. 

Upratovacia spoločnosť

Profesionálne upratovacie spoločnosti môžu mať rôzne ceny v závislosti na ich skúsenostiach, vybavení, lokalite alebo renomé.

Konkrétne okolnosti

Celkové náklady ovplyvnia aj špecifické požiadavky, ako napríklad čistenie kobercov, umývanie okien, odstraňovanie odpadkov, či upratovanie počas udalostí. Niektoré činnosti si môžu dokonca vyžadovať špeciálne náčinie. 

 

Napríklad papierové vrecká do vysávača, ktoré upratovacia firma využíva nemusia byť pre vysávanie konkrétnych materiálov z výroby vhodné. V takom prípade, môže byť cena za služby navýšená

Účtovanie za upratovacie služby 

Uplatnenie nákladov

Náklady na upratovanie môžete uplatniť ako náklady na prevádzku vášho podniku. Nezabudnite, však udržiavať presné záznamy o faktúrach a platbách.

Faktúry od upratovacej spoločnosti

Faktúry od upratovacích spoločností by mali obsahovať presné informácie o poskytnutých službách, dátume, množstve práce a cene. Tieto faktúry slúžia ako dôkaz o nákladoch pri účtovníctve.

Zmluvy a dohody

Pri spolupráci s upratovacími spoločnosťami by mali byť vytvorené zmluvy alebo dohody, ktoré jasne definujú rozsah služieb a ceny.

Upratovanie vo vlastnej réžií

V prípade, že sa o upratovanie starajú vaši zamestnanci nákup čistiacich prostriedkov, mopov, vysávačov či handier, si môžete účtovať ako daňovo uznateľný náklad. 

 

Autor:

Natália Várošová, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Pomôžeme vám s viditeľnosťou webu, marketingom či PPC reklamami.