Na čo si dávať pozor pri písaní motivačného listu?

Na čo si dávať pozor pri písaní motivačného listu?

17.12.2020

Motivačný list je v poradí druhý najpodstatnejší dokument pri hľadaní si novej práce, pretože rovnako ako životopis – môže ti zaručiť vstupenku na pohovor. Preto je dôležité, aby bol dobre napísaný.

Motivačný list je dokument, ktorý sa väčšinou posiela spolu so životopisom. V podstate svojím obsahom naň aj nadväzuje. V motivačnom liste je však dôležité používať plne rozvité vety – síce jednoduché, zato zrozumiteľné a efektívne.

 

Nepresahuj rozsah jednej normostrany

Motivačný list musí byť stručný, zato nemôžeš vynechať nijakú dôležitú informáciu. Jednu normostranu tvorí jedna Word strana, písmo veľkosti 12, väčšinou v štýle Arial alebo Times New Romans. Ako je teda jasné ide o krátky list priamo zamestnávateľovi, ktorý mu má ukázať, že si vhodný kandidát pre pohovor – niekomu tento rozsah vyhovuje, niekomu nie, ale v prvom rade je dôležité si uvedomiť, že je veľmi dôležité aké informácie doň vyberieme.

 

Vyberaj iba relevantné informácie

Keďže je motivačný list skôr kratší dokument, je dôležité si dobre premyslieť, čo všetko zo svojho života doň začleníš. Ako možno vieš, každý odsek v motivačnom liste by mal obsahovať trochu iné informácie o tebe, napríklad v druhom odseku sa väčšinou píše, kde si predtým pracoval a čo si sa v tejto práci naučil. Vyberaj hlavne tie informácie, ktoré najviac dokážu, že sa pre aktuálnu prácu , o ktorú sa uchádzaš naozaj hodíš.

 

Zlaď svoj životopis s motivačným listom

Toto je iba odporúčanie. Ak náhodou zvolíš nejakú farebnosť alebo detail do tvojho životopisu, je dobré ak rovnaký dizajn použiješ aj pri tvorení motivačného listu – aby ladili. Esteticky je to uspokojivejšie a je vidieť, že k sebe patria. Neodporúča sa však meniť štýly písma, hlavne na také, ktoré sa nedá dobre prečítať a farba použitá napríklad na pozadí by nemala splývať s písmom alebo príliš dráždiť oči.

 

Už si si nachystal svoj životopis a motivačný list? Ak stále dúmaš nad tým, ako správne napísať motivačný list, navštív náš článok na Brigada.sk.