Čo všetko okolo automobilu je možné dávať do nákladov pri podnikaní?

Čo všetko okolo automobilu je možné dávať do nákladov pri podnikaní?

27.06.2024

Podnikateľské náklady spojené s autom predstavujú významnú položku v účtovníctve mnohých firiem a živnostníkov. Tento článok vám poskytne jednoduchý a zrozumiteľný prehľad o tom, aké náklady môžete uplatniť pri využívaní auta na podnikateľské účely, ako ich správne zdokumentovať a na čo si dať pozor, aby ste optimalizovali svoje náklady a zároveň splnili všetky legislatívne požiadavky. 

Náklady 

Princíp nákladov pre živnostníkov a podnikateľov spočíva v tom, že výdavky, ktoré sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, môžu byť spôsobom ako si znížiť základ dane, čím sa znižuje celková daňová povinnosť. Toto umožňuje podnikateľom optimalizovať svoje daňové zaťaženie a efektívne riadiť finančné toky. 

Ako obstarať auto? 

Uznávanie nákladov závisí na tom, či je auto majetkom firmy alebo nie. Medzi najčastejšie spôsoby obstarania auta patrí: 

 • Kúpa auta - auto je zaradené do obchodného majetku.

 • Operatívny prenájom - majiteľom vozidla je prenajímateľ

 • Finančný prenájom - dlhodobý prenájom s právom odkúpenia prenajatého vozidla

 • Vklad automobilu do základného imania

 • Darovanie

Kúpa auta na firmu vs. používanie súkromného auta

Firemné auto

Ak auto vlastní firma, do daňových výdavkov si môže uplatniť predovšetkým výdavky na obstaranie auta, a to prostredníctvom daňových odpisov, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov.  

 

Ďalej si môže uplatniť výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou, zabezpečením a údržbou auta, ako napríklad:  

 • výdavky na technické zhodnotenie automobilu a príslušenstvo k autu

 • výdavky na opravy a udržiavanie automobilu ako je výmena motorového oleja ale aj umývanie vozidla

 • spotrebu olejov, mazadiel a náplní

 • výdavky na garančné a servisné prehliadky, technickú kontrolu

 • daň z motorových vozidiel

 • poistné - pzp, havarijné poistenie alebo iné poistenie

 • výdavky na spotrebované pohonné látky

 • iné výdavky spojené s použitím vozidla (napr. diaľničné známky, parkovné, poplatky) 

 

*Platitelia DPH majú pri firemnom automobile samozrejme aj možnosť odpočítania DPH.

 

Ako fungujú odpisy? 

Cena auta určeného na podnikanie nie je z daňového hľadiska limitovaná. Ak ste si kúpili auto do 1 700 eur môžete sa rozhodnúť, či ho odpisovať chcete alebo nie. V prípade, že auto stojí viac ako 48 000 eur a nebudete dosahovať dostatočný základ dane, nebudete si môcť uplatniť daňový odpis v tomto roku v plnej výške.

 

Osobné automobily, ako aj motorové vozidlá na prepravu nákladu sa odpisujú štyri roky.  Pri elektrických a hybridných automobilov je situácia iná a odpisujú sa len dva roky.

Pohonné hmoty

Na znižovať daňového základu môžete pri firemnom aute použiť 3 spôsoby uplatňovania spotreby pohonných látok:  

 • spotreba pohonných látok podľa cien v čase nákupu, pri tomto spôsobe je však nutné viesť knihu jázd

 • spotreba pohonných látok na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel – v aute však musíte mať takéto GPS zariadenie

 • spotreba pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového nákupu pohonných látok za zdaňovacie obdobie – administratívne zjednodušenie, kedy nie je potrebná kniha jázd

Súkromné auto

V podnikaní je možné využiť aj súkromný automobil na pracovné účely. V tomto smere je však potrebné rozlišovať, či ide o podnikateľa – fyzickú osobu, ktorý auto nemá zaradené v obchodnom majetku, alebo ide o cestovné náhrady zamestnanca. 

 

Zjednodušene platí, že pri využívaní súkromného auta na firemné účely je možné si do daňových nákladov uplatniť: 

 • náhrady za spotrebované pohonné hmoty – v súčasnosti iba na základe evidencie jázd

 • náhrady za každý prejazdený kilometer – ide o akúsi obdobu odpisov

 • daň z motorových vozidiel

 • iné výdavky, ktoré súvisia s automobilom a jeho použitím na pracovnú cestu – parkovanie, diaľničná známka

 

Pozor: Pri súkromnom automobile nie je možné uplatniť si iné náklady – napr. poistky, opravy či autokozmetiku a prostriedky na umývanie auta. 

Výhody a nevýhody auta na firmu

Hlavnou výhodou obstarania auta ako firemného majetku je to, že si do daňových výdavkov môžete uplatniť množstvo výdavkov súvisiacich s autom, ktorými si znížite základ dane. Ďalšou výhodou je aj odpočet DPH pri kúpe auta. 

 

Ak by ste si kupovali lacnejšie vozidlo, napríklad už ojazdené auto, môže byť z daňového hľadiska výhodnejšie účtovanie cestovných náhrad. Auto je vaším osobným majetkom, ale cez cestovné náhrady si môžete vyplácať sumu za pohonné látky aj opotrebenie auta. Uvedené výdavky sa vo firme potom budú považovať za daňové.

 

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

 

PoctiveSEO: Zoznámte sa so SEO a naučte sa ho využiť vo svoj prospech: Od základov po najdôležitejšie faktory

 

Autor: Natália Várošová, SEO copywriterka