Čo ťa môže zaskočiť na pohovore?

Čo ťa môže zaskočiť na pohovore?

30.07.2020

Niektoré otázky sa dajú jednoducho naštudovať a ako sa vraví – so správnou prípravou je všetko možné. Avšak na pohovoroch nás vie zaskočiť mnoho otázok, ako by si reagoval, keby máš povedať niečo o sebe?

So žiadosťou „Povedzte nám niečo o sebe.“, sa stretávame celý život – v škole, ale aj v zamestnaní. Je však veľký rozdiel, keď sa ťa to opýta personalista na pohovore a keď učiteľka v škole.

 

Čo sa nemá hovoriť?

Neodpovedaj otázkou

Prirodzená reakcia nepripraveného človeka by znela: „Čo by ste chceli vedieť?“. Personalista ti túto otázky položil, aby si sa prejavil. Je to veľmi obšírna otázka – na druhej strane dáva priestor na sebarealizáciu. Odpovedať môžeš mnohými vecami, avšak nie otázkou.

 

Nemusíš opisovať svoj životný príbeh

Ak niekto túto otázku zle pochopil a zabudol, že je na pohovore – je vysoko pravdepodobné, že bude rozprávať o všetkých detailoch svojho života. Aby sme to zhrnuli – personalistu tieto informácie nezaujímajú. Keďže sa jedná o výberové konanie a pokus o hľadanie vhodného adepta na konkrétnu prácu, personalista sa bude snažiť zozbierať hlavne informácie, ktoré budú vypovedať o tom, či sa na prácu hodíš.

 

Nepodstatné informácie

Ako je napísané vyššie, niektoré veci je potrebné okresať, pre pohovor sú podstatné iba tie, ktoré priamo nadväzujú na firmu alebo na pracovné miesto, ktoré chceš. Takže tvoja príprava na túto otázku bude spočívať najmä v tom, aby si si vedel sám vyvodiť, ktoré tvoje úspechy alebo silné vlastnosti budú použiteľné.

 

Prečo personalista pokladá takúto otázku?

Túto otázku personalista nepokladá iba tak. Najhlavnejším dôvodom pre pokladanie tejto otázky je to, ako veľmi ťa zaskočí a ako si schopný na ňu reagovať. je veľmi pravdepodobné, že v tvojej budúcej práci bude veľmi podstatné pracovať s nečakanými situáciami -takže túto otázku môžeš brať ako malý test.

Navyše vďaka tejto otázke môžeš poukázať na svoje najlepšie kvality. Personalista ti vyhradil v podstate voľný priestor, kde môžeš rozprávať iba o sebe- avšak, je potrebné vedieť, ktoré úspechy a dobré vlastnosti treba spomenúť. Takže odporúčame nacvičiť si pár odpovedí aj na takúto otázku. 

Tiež je treba separovať a postupne sa dopracovať k tej správnej formulácii. To znamená, nacvičovať si, ktoré kvality chceš vyzdvihnúť - aby odpoveď bola priama a hlavne relevantná k pracovnej pozícii, o ktorú žiadaš.