Brigáda ako štart do kariérneho života

Brigáda ako štart do kariérneho života

27.07.2021

Brigádovanie väčšina ľudí využíva na rýchle privyrobenie, väčšinou iba na obmedzené časové obdobie. Avšak, neprináša iba dočasné benefit, čím je výplata, vie nás pripraviť na budúcu kariéru i do života.

Ako brigáda tvaruje človeka?

 

V prvom rade z hľadiska osobného rastu. Je jedno akú brigádu vykonávate, hlavne prvé brigády vás naučia napríklad k disciplíne, motivácii a uvedomenie si hodnoty zárobku. Nikomu sa nechce opúšťať detský komfort, avšak čím skôr sa začnete orientovať v pracovnom prostredí, tým jednoduchšie bude adaptovanie na pravidelný pracovný čas.

Z hľadiska osobného rastu každá brigáda prináša niečo iné a osobité. Práca čašníka prináša komunikatívnosť a asertívnosť, manuálne práce zase nové zručnosti, administratíva detailnosť a precíznosť atď. Podstatné je vedieť tieto pozitíva z práce čerpať a následne ich vedieť využívať.

 

Ďalej brigáda samozrejme pomáha s pracovnou skúsenosťou. Tým sa myslí, že vďaka absolvovaniu viacerých brigád sa nestane, že sa po dokončení školy budeš posielať prázdny životopis. Dokonca, aj náhodne vybraná brigáda ti môže napovedať, čo v živote budeš chcieť robiť alebo čo budeš chcieť študovať a tým, že ju akurát vykonávaš budeš mať priamu skúsenosť z odboru.

 

Brigáda okrem cností, ako dochvíľnosť, lojalitu, precíznosť prináša i motiváciu do života. Uvedomenie si, že ty sám budeš pánom svojho rozpočtu i života je na nezaplatenie. Väčšinu mladých ľudí prichystá do života a poskytne im možnosť spoznávať samého seba.

Chceš aj ty pracovať sám na sebe a zistiť, čo ťa baví? Sleduj všetky aktuálne brigádnické ponuky na Brigada.sk.