Aké zručnosti ti môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania?

Aké zručnosti ti môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania?

26.08.2022

Zametnávatelia bežne v pracovných inzerách zverejňujú požiadavky pre nového uchádzača. Okrem odborných znalostí je to aj set vlastností, ktoré od nováčika očakáva. Niekedy sa tieto zručnosti môžu opakovať, teda hľadá ich u uchádzačov viacero zamestnancov, ako komunikatívnosť alebo schopnos pracovať v tíme, samostatnosť atď. Prečítajte si, čo sú to prenosné zručnosti a ako ich viete využiť. 

 

Čo sú to prenosné zručnosti?

Význam prenosných zručností vyplýva už z ich názvu - dajú sa prenášať. Tým sa myslí, že ich dokážete využiť vo viacerých profesiách. Sú to univerzálne, flexibilné znalosti alebo schopnosti, prospešné pre viacero zamestnaní súčasne. 

Zahŕňajú niektoré zručnosti zo soft skills aj hard skills. Už poznáte svoje prenosné zručnosti?

 

Ako zistíte, ktoré prenosné zručnosti ovládate?

Stačí nahliadnuť do histórie svojich pracovných skúseností, v akej profesii ste sa pohybovali a aké boli požiadavky na vašu pozíciu. Presnosné zručnosti môžu byť vlohou, ktorá u vás vynikala už od detstva, prípadne ste sa s ňou zoznámili na brigáde, stáži alebo pri dobrovoľníckej činnosti.

 

Ako využiť svoje prenosné zručnosti?

Sú veľkou výhodou, pretože sú flexibilné a môžete ich využiť pri rôznych zamestnaniach. Tak napríklad vám vedia pomôcť s vyplnením kolónky silné stránky alebo špeciálne zručnosti v novom životopise. 

 

Nezabudnite na to, aby ste svoj životopis tvorili podľa potrieb pracovného inzerátu a požiadaviek zadaných v ňom. Aké zručnosti vyžaduje zamestnávateľ? Do prvých kolóniek v životopise napíšte zrovna tie, ktoré ovládate a ste v nich dobrý a zhodujú sa s pracovnou pozíciou, o ktorú máte záujem. 

 

Aké typy prenosných zručností existujú? 

 

Prenosné zručnosti vieme jednoducho rozdeliť na:

 

  • Interpersonálne zručnosti

Sú to zručnosti, ktoré sa sústredia na prácu a komunikáciu v kolektíve. Ide napríklad o schopnosť motivovať kolektív, poskytovanie a tiež prijímanie konštruktívnej kritiky, školenie nových zamestnancov, budovanie pozitívnych vzťahov na pracovisku, schopnosť pracovať v tíme alebo riešenie konfliktov na pracovisku.

 

  • Manažérske zručnosti

Tie sa zameriavajú na schopnosť riadiť prevádzku alebo obchod. Napríklad vypracovanie a dohľad nad rozpočtom, nábor personálu a pohovory, výber nových zamestnancov a hodnotenie zamestnancov

 

  • Administratívne zručnosti

Jedny z najčastejích prenosných zručností, ktoré sa orientujú na prácu v office. Administratívne zručnosti zahŕňajú základné PC zručnosti, teda ovládanie balíku Microsoft Office, starostlivosť o korešpondenciu, účtovníctvo, verbálna aj neverbálna komunikácia, uvítanie návštev a klientov, obsluha kancelárschych zariadení

 

  • Počítačové zručnosti

Moderná doba a nezaobíde bez počítačových zručností, teda napríklad obsluha počítaču, ovládanie aspoň základných programov, potom to môže byť inštalácia softvérov, údržba zariadenia a starostlivosť o webové stránky

 

Prenosných zručností je mnoho a každé ti môžu pomôcť pri hľadaní novej práce alebo pri zdokonaľovaní momentálnej. Vždy záleží od profesie a odbore, väčšinou sa však hľadajú ľudia, ktorý vedia komunikovať, nemajú problém aspoň s jedným cudzím jazykom, vedia pracovať v tíme alebo samostatne. Prezri si pracovné inzeráty prác, o ktoré máš záujem a zisti, ktoré prenosné zručnosti sa ti budú najviac hodiť.