O určovaní ceny výtvarného diela

O určovaní ceny výtvarného diela

11.08.2020

Zaujímalo by vás podľa čoho sa určuje cena umeleckých diel? Keďže pri obchode s umením neexistuje žiadny všeobecný cenník o čo je potrebné sa oprieť? 

Cenový precedens je železným zákonom obchodného zhodnocovania výtvarných diel. Pri určovaní finančnej hodnoty obrazu a sochy sa totiž nemožno oprieť o nejaké všeobecne platné cenníky: umenie je veľmi ťažko prepočítateľné na peniaze. Právne vzaté, človek nekupuje obraz, ale dáva jeho pôvodnému majiteľovi poplatok za to, že s ním môže výhradne disponovať. A tento poplatok sa nedá určiť inak, než porovnaním: môj Benka je podobný inému Benkovi, ktorý sa predal pred rokom za toľko a toľko korún a teda aj môj obrázok má obdobnú finančnú hodnotu. V praxi je to samozrejme o čosi zložitejšie. Vlastne celý obchod s umením spočíva na paradoxnom jave, že jedno a to isté dielo sa môže predať v čase a priestore za diametrálne odlišné sumy a pritom sa týmto obchodom nedá nič vyčítať. Ako sa vraví: každá cena diela je dobrá, na ktorej sa dokáže dohodnúť predávajúci a kupujúci. V zásade však: Cena diela alebo predmetu sa stanovuje podľa precedensov konečných cien predchádzajúcich verejných predajov diel toho – ktorého autora, obdobia, školy a podobne. Ak nie sú takéto precedensy známe, vychádza jej určenie z porovnania predajov diel a umeleckých premetov obdobných umelecko-historických kvalít a obchodnej atraktivity.