Nová pobočka v Bratislave

Nová pobočka v Bratislave

03.05.2016

Služba s názvom virtuálne sídlo je v súčasnosti stále populárnejšia. Jej výhody využívajú hlavne začínajúci podnikatelia alebo podnikatelia, ktorí k správe svojej firmy nepotrebujú žiadne firemné priestory. Poskytuje teda virtuálnu adresu pre spoločnosti, ktoré nemajú vlastnú nehnuteľnosť alebo by chceli mať adresu v hlavnom meste kvôli imidžu.

Ako to funguje?

Pri vzniku novej spoločnosti sa do Obchodného registra Slovenskej republiky musí uvádzať adresa firmy. Slovenská legislatíva umožňuje, aby ste namiesto skutočného sídla spoločnosti uviedli sídlo virtuálne. Vyplýva z toho niekoľko výhod. V prípade, že ste začínajúci podnikateľ, služba vám poskytuje jednoduchší rozbeh bez nutnosti platenia nájomného. Mesačné poplatky na správu virtuálnej adresy sa s mesačným nájmom v centre Bratislavy nedajú ani porovnať. Písať firmu na adresu svojho trvalého bydliska sa z viacerých hľadísk neodporúča. Ak je vaša spoločnosť už zabehnutá, virtuálna adresa môže okrem spomenutého imidžu uľahčiť prípadne zmeny podnájmu a papierovačky spojené so sťahovaním.

Ako sa ku mne dostane pošta?

Pošta, ktorá bude doručená na virtuálnu adresu je dvakrát do týždňa preposielaná na vami uvedenú adresu - adresu vášho trvalého bydliska, pobočku vašej firmy v inom meste a i.

 

Ak aj vy chcete Môj vlastný POBOX v Bratislave neváhajte, navštívte stránku www.globaloffice.sk a zíkajte viac informácií.