Na čo myslieť, pred otvorením reštaurácie?

Na čo myslieť, pred otvorením reštaurácie?

09.02.2021

Rozhodli ste sa otvoriť reštauráciu? Výborne, prinášame vám niekoľko dôležitých bodov, na ktoré pred otvorením nesmiete zabudnúť. 

 

Pri otvorení gastro prevádzky, sa odporúča vybrať ako formu podnikania spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o). Je veľmi dôležité, zapísať všetky potrebné činnosti. Nesmieme zabudnúť na nič. V prípade potreby, zamestnanci úradu, zväčša ochotne so spísaním pomôžu. Predsa len majú v tomto smere dlhoročné skúsenosti.

 

Ako majiteľ, budeme potrebovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.Pokiaľ osvedčenie máme dohodneme si termín na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ), keďže každá prevádzka, musí prejsť schválením prevádzky hygienou.

 

Na predaj alkoholu, je nutné si vyžiadať špeciálne povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu. Taktiež musíme zaobstarať pokladnicu, ktorú následne zahlásime na príslušnom daňovom úrade. 

 

Prevádzka musí obsahovať označenie na viditeľnom mieste a samozrejme, keďže budeme mať zamestnancov, je nutné mať BOZP a PO. Čiže každá jedna prevádzka musí mať vypracované požiarne a poplachové smernice. Samozrejmosťou sú vyznačené únikové východy, dokumenty o protipožiarnej hliadke, ktoré umiestnime na viditeľnom mieste.  

 

Pre správne fungovanie a bezproblémový začiatok, nesmieme zabudnúť sa prihlásiť  v magistráte mesta kvôli platbe za odvoz odpadov. Tam len nahlásime, aké množstvo odpadu budeme približne produkovať a ako často si žiadame aby ho odnášali. 

 

A ak budeme mať niekde v reštaurácii umiestnené rádio, či televízor je potrebné nahlásiť na SOZU (Slovenský ochranný zväz autorský) počet zariadení a rozmer plochy podniku. Podľa toho vyrátajú výšku našich poplatkov. 

 

A v neposlednom rade nesmieme zabúdať na to, že sa staneme nielen majiteľom reštaurácie, ale aj zamestnávateľom. Avšak pred tým ako niekoho zamestnáme, sa musíme nahlásiť na sociálnej poisťovni ako zamestnávateľ. Tým nám vzniká  tiež povinnosť zasielať mesačné výkazy odpracovaných hodín. A čo sa ešte účtovníctva týka, najlepšie je mať vlastného účtovníka. 

Záver

Pokiaľ sme si istí, že už čo sa týka oficialít máme všetko, mali by sme sa poriadne pripraviť. Keďže ak je toto otvorenie nášho prvého podniku, potrebujeme nie len inšpirácie pre podnikanie v gastre, ale aj skúsenosti.