Čo očakávať po príchode do práce?

Čo očakávať po príchode do práce?

31.05.2021

Ako sa zamestnávatelia pripravujú na návrat zamestnancov do kancelárií? Navrhujú tzv. hybridný model pracovného režimu. Čo to je a čo od neho máme čakať? 

 

Pandemická situácia mnohých z nás donútila obmedziť niektoré koníčky, dokonca i stretávanie s príbuznými. Vplyv pandémie neobišiel ani pracovné prostredie, ktoré sme si musei viacerí priniesť až domov. Niet divu že si viacerí zamestnanci už zvykli a mali vytvorení svoj osobný režim, aby dokázali fungovať. Síce sa to na začiatku ako nemožné, zvykli sme si a poniektorí až tak, že teraz, keď sa opatrenia pomaly rušia, odmietajú nastúpiť do práce v klasickom režime, prečo? 

Je to jednoduché, pracovať z domu je veľmi flexibilné a viacerí mali tú možnosť upraviť si svoj pracovný čas podľa svojich predstáv, okrem toho : nepotrebovali sme vstávať zavčasu, aby sme sa stihli vyhnúť zápcham, mohli sme si navariť sami obed, prípadne pauzu využiť na prácu v záhradke, ale čo je hlavné, viacerí trávili viac času so svojou blízkou rodinou, s ktorou bývajú. 

 

Zamestnávatelia si uvedomujú, že pre viacero ich zamestnancov bude cesta späť do kancelárii opäť veľký skok. Snažia sa preto tento šok zmierniť najviac ako vedia – pretože sami dobre vedia, že spokojní zamestnanec je i výkonnejším a úspešnejším zamestnancom. Vidinou lepšej adaptácie zamestnancov do klasického pracovného režimu sa stal tzv. hybridný pracovný model pracovného režimu, ktorý by mal prepájať možnosti home-officu i osobnej prezencie v kanceláriách. Tento systém je už dlhodobo využívaní, najmä samozrejme v zahraničí. Existuje hneď niekoľko typov, je samozrejme iba na zamestnávateľovi, ktorý bude jeho firme vyhovovať. 

 

Čo je to hybridný model pracovného režimu a aké sú jeho formy sa dočítaš v článku na Brigada.sk!