Ako si stáť za svojim názorom

Ako si stáť za svojim názorom

23.07.2020

Je možné sa asertivite naučiť? Odpoveď je áno. Je potrebné iba vedieť ako. Existuje niekoľko rád pre začiatočníkov, ktorými by sa malo začať. Ako nám asertivita pomôže k úspechu a vytvoreniu zdravších vzťahov?

Čo je to asertivita?

Je to schopnosť presadzovať svoje názory s prihliadnutím na okolie. Schopnosť povedať nie bez pocitu viny. Na tom nie je nič zlé však? Nie je, ale aj napriek tomu mnoho ľudí si asertívnu komunikáciu mýli s povýšenosťou a inými negatívnymi formami komunikácie.

Asertivitu môžeme chápať ako zlatú strednú cestu medzi pasívnou komunikáciou a agresívnou komunikáciou. Ich rozdiel spočíva:

Pasívna komunikácia: je taká, pri ktorej človek nie je schopný plne presadiť svoj názor a väčšinou nie je schopný si zastať ani sám seba. Títo ľudia bývajú často zneužitý alebo podľahnúť manipuláciám.

Agresívna komunikácia:  je taká, kedy si človek ide tvrdohlavo za svojim a nie je schopný akceptovať ani rešpektovať názory a pocity druhého človeka.

 

Ako sa stať asertívnym?

Existuje niekoľko rád pre začiatočníkov. Ak sa ti zdá, že tvojej komunikácii chýba asertivita, môžeš to začať trénovať.

 

Stanov si hranice

Väčšina ľudí s pasívnym chovaním majú problém stanoviť si svoje hranice, alebo vymedziť svoj vlastný názor a stáť si za ním. Aj je toto aj tvoj problém, tak pozorne čítaj. Sám si pravdepodobne už uvedomuješ, že niečo nie je v poriadku – s tým je potrebné niečo urobiť.

Každý človek potrebuje svoju „normu“ alebo inak povedané hranice. Hranice, ktoré si každý počas života stanoví formujú jeho hodnoty a ich prezentovaním si tvorí svoje postavenie. Asertivita ti pomôže svoje názory prezentovať v úplnej voľnosti a bez pocitu viny. Prečo pocit viny? Mnoho ľudí má väčšinou problém v plnom prejavení, práve kvôli druhej strane, ktorej by mohol plnou pravou alebo úprimnou kritikou znížiť sebavedomie.

 

Neboj sa kritiky

Ako sme vyššie načrtli – nemôžeme sa báť kritiky. Ani tej, ktorá smeruje k nám, ani tej, ktorú dávame my niekomu inému. Je podstatné uvedomovať si rozdielnosť pohľadov na jednu vec a rešpektovať druhú stranu. Asertivita však učí o tom, aby sme sa nebáli druhých názorov, aby sme sa nebáli im ani oponovať, ak vieme, že sú nesprávne – prípadne prejaviť svoj odlišný názor.

Kritika ako taká, by sa mala brať 50/50, aby sme sa ňou zbytočne nezaťažovali, pretože sa je nikdy nevyhneš, na druhú stranu – zobrať si niečo z nej a vylepšovať svoju ideu.

 

Uvedomenie si vlastnej osoby

Formulovanie viet je taktiež veľmi podstatné. Skús v konverzáciách viac používať : „Ja by som chcel..“ „Podľa mňa..“ a podobne. Dáš väčší dôraz na to, ako sa k tomu staviaš ty sám. Asertivita je aj o tom, aby si si uvedomil, že nemusíš stále hľadieť iba na druhú stranu – sám musíš rozhodnúť nakoľko si voči ostatným zodpovedný.

 

Vysvetľovanie

Mnoho ľudí má problém povedať NIE – alebo odmietnuť. Väčšina ľudí sa prikloní k pozitívnej odpovedi a prijme aj veci, ktoré naozaj nechce. Napríklad ísť v piatok von, zobrať za kolegu zmenu atď. Tomu je koniec! Vyskúšaj človeku, ktorý ťa o niečo prosí,  jasne a jednoducho vysvetliť, že nemáš záujem, alebo iba rázne NIE!

 

Prejavenie vlastného názoru

Naopak je situácia taká, že každý človek má svoje priania alebo požiadavky. Pokiaľ chceš niekoho iného o niečo požiadať, musíš sa ho to rázne spýtať. Rovnako to funguje aj ak si nadriadený a zdá sa ti, že ťa tvoj zamestnanec nepočúva.

Najzákladnejšia technika asertívnej komunikácie je napríklad tzv. pokazená platňa. Presne ako pokazená / poškrábaná platňa – človek sa musí opakovať – rázne ! Táto technika sa odporúča využívať skôr jednorázovo. Kedy sa požiadavka stále opakuje až je človeku vyhovené.